MÅL 13: KLIMAINDSATS

FNmaal-1

13it har FN's verdensmål
nr. 13 i sigtekornet

– vi vil arbejde for at genanvende alt Danmarks IT udstyr

"Alene i EU bliver der hvert år produceret 8,7 mio. ton elektronikaffald, men kun 2,1 mio. ton – altså mindre end en fjerdedel – indsamles eller genanvendes via et kontrolleret system. De resterende 6,6 mio. ton eller ca. 75 pct. ved ingen præcis, hvad der sker med."


Citat fra Greenpeace rapporten: Toxic Tech: Not in our Backyard